Misija

Teikiant paslaugas ir atstovaujant klientui suteikiant jiems stiprybės ir pasitikėjimo jausmą, kad jie galėtų augti

Vizija

Būti patikimiausia, įtakingiausia ir moderniausia finansų įstaiga Lietuvoje.

Vertybės

Teikite paslaugas už prieinamą kainą ir laiku. Mes vykdome tik tuos projektus, kurie atitinka mūsų galimybes ir interesus. Tik tokiu būdu rezultatas pateisina ketinimą. Reputacija yra pagrindinė mūsų vertybė!

Įmonių buhalterinė apskaita yra vedama su didžiausia lietuviška apskaitos programa - B1. Verslo santykiai su klientais apdrausti bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu

Finansinė apskaita Lietuvos įmonėse tvarkoma vadovaujantis šiais 9 pagrindiniais apskaitos principais:

 1. Įmonės principu. Tai yra – į įmonę savininkų investuotas turtas apskaitoje turi būti atskiriamas ir vertinamas atskirai nuo šio savininko asmeninio turto. Buhalterinė apskaita rodo tik konkrečios įmonės veiklą.

2. Veiklos tęstinumo principas. Tai prielaida, kuri parodo, kad nėra einama bankroto link, bei kad atitinkamos įmonės veikla trunka neribotą laiką.

3. Periodiškumo principas – Visos įmonės veiklos suskirstymas į atskirus laikotarpius, o šiam ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, finansinė atskaitomybė sudarymas, taikomas naudojant – Periodiškumo principą.

4. Nuosavas įmonės kapitalas ir įsipareigojimai, visas konkrečios įmonės turtas finansinėje atskaitomybėje išreiškiamas pinigais, kuomet remiamasi – Piniginio mato principu.

5. Keletos laikotarpių veiklos rezultatų lyginimui, reikalingas principas, kuris leidžia keisti apskaitos metodiką. Šis principas vadinamas – Pastovumo principu

6. Ūkinių faktų registravimas tuomet, kai jie įvyksta, priklauso – Kaupimo principui. Šis principas būdingiausias sąnaudų ir pajamų

7. Kuomet norima apskaičiuoti finansinį rezultatą, pasitelkiamas – Palyginimo principas. Pajamas, kurios yra apskaičiuojamos, būtina lyginti su sąnaudomis, kurios patiriamos uždirbant šias pajamas. Palyginimo principas apibrėžiamas konkrečios Įmonės finansinės atskaitomybės įstatyme. 

8. Principas, įpareigojantis visų įmonės veiklos rezultatų vertinimui, vadinamas – Atsargumo principu. Reikalinga pasirinkti apskaitos metodus, kurie nepagrįstai neleistų sumažinti ar padidinti visų veiklos rezultatų.

9. Neutralumo principu naudojamas informacijos pateikimui be jokio nusistatymo ir nedarant įtakos informacijos vartotojams.