Dažniausiai užduodami klausimai

1.Nuo ko pradėti norint įsteigti įmonę: 

Pirmiausiai turite sugalvoti pavadinimą ir užregistruoti Registrų centre. Prieš registruodami pavadinimą Juridinių asmenų registre:

 1. Juridinių asmenų pavadinimų paieškoje pasitikrinkite, ar jūsų pageidaujamas pavadinimas nėra tapatus įregistruotų juridinių asmenų ar laikinai į Juridinių asmenų registrą įrašytiems pavadinimams.

 2. Pasitikrinkite, ar pavadinimas atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2. Kaip tapti PVM mokėtojais:

Dalomoji medžiaga čia

3. Pradėsiu dirbti pagal darbo sutartį:

Prezentacija čia

4.  Paveldimo turto mokestis:

Išsamiai ir aiškiai čia

5. Ar reikalingas buhalteris UAB?

Taip čia

Naudinga informacija naujam klientui

6. Ką turiu pasiimti iš buvusios buhalterės?

 • Didžiosios knygos likučius;
 • visus dokumentus už einamą laikotarpį;
 • dokumentų priėmimo perdavimo aktą;
 • darbuotojų atostogų likučius;
 • pirkėjų bei tiekėjų skolų likučius;
 • ilgalaikio turto likučius;
 • mažaverčio, prekių likučius.

7. Kaip panaikinti įgaliojimus, suteiktus buhalteriui?

 • Sodrai: pateikti IG-2 formą;
 • Mano VMI: pašalinti atstovaujamą asmenį;
 • VMI EDS: pašalinti iš sąrašo atstovaujamą asmenį;
 • Registrų centre: pateikti įgaliojimo panaikinimo formą. Spustelėkite čia

8. Kaip suteikti įgaliojimus naujam buhalteriui?

 • Sodrai: pateikti IG-1 formą;
 • Mano VMI pridėti atstovaujamą asmenį;
 • VMI EDS: pridėti atstovaujamą asmenį;
 • Registrų centre suteikti įgaliojimą  Spustelėkite čia

9. Kokių duomenų reikės pildant įgaliojimus?

 • Vardas, pavardė;
 • asmens kodas.

10. Kokie dokumentai reikalingi veiklai (dažniausiai reikalingi)?

 • Pardavimo sąskaitos faktūros;
 • Įsakymas dėl sąskaitų faktūrų numeracijos;
 • Apskaitos politika;
 • Darbų saugos dokumentai;
 • Darbo sutartys;
 • Įsakymai;
 • Akcininkų protokolai;
 • Akcininkų sprendimai dėl metinių finansinių ataskaitų;

11. Kokie dokumentai reikalingi personalo apskaitai?

 • Darbo sutartis;
 • Prašymas dėl priėmimo į darbą;
 • Įsakymas dėl priėmimo į darbą;
 • Prašymas dėl NPD;
 • Prašymas dėl atlyginimo mokėjimo į sąskaitą;
 • Įsakymas dėl atleidimo;
 • Įsakymas dėl priedų skyrimo;
 • Įsakymas dėl komandiruotės;
 • Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo;
 • Įsakymas dėl priedų skyrimo.

12. Kokie dokumentai reikalingi ilgalaikio turto apskaitai?

 • Įsakymas dėl ilgalaikio turto vertės;
 • Įsakymas dėl inventorizacijos;
 • įvedimo į eksploataciją aktas;
 • ilgalaikio turto kortelė;
 • išvedimo iš eksploatacijos aktas.

13. Kaip užsiregistruoti PVM mokėtoju?

 • Užsiregistruoti PVM mokėtoju galimi du būdai: registruotis PVM mokėtoju elektroniniu būdu per Mano VMI sistemą;
 • užsiregistruoti mokesčių mokėtoju ir PVM  mokėtoju galima ir užpildžius popierines formas, kurias galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/formos.
 • sprendimas dėl įregistravimo į PVM mokėtojų registrą priimamas per 3 darbo dienas po įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą. Sprendimas dėl įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą priimamas per 5 darbo dienas po prašymo gavimo.

14. Mokesčių mokėtojų išregistravimas iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų?

 • Užpildyti: Prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų /papildyti/ keisti registrinius duomenis FR0388 forma;
 • Prašymas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos.

15. Įmonės veiklos stabdymas.

 • Išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro;
 • pateikti mėnesines bei metines deklaracijas VMI - GPM, PVM, PLN;
 • atleisti visus įdarbintus darbuotojus;
 • neturi būti vykdomi bet kokie atsiskaitymai;
 • neturi būti vykdomi pirkimai bei pardavimai;
 • įmonė privalo teikti metines finansines ataskaitas kasmet;
 • norint atnaujinti veiklą, kreiptis su prašymu į VMI.