Vienkartinė paslauga

Esate naujas verslas (Ind.veikla, IĮ, MB, UAB) ir nežinote nuo ko pradėti. Galite perkelti savo galvos skausmą mums, nes mes žinome!

Galime suteikti veinkartinę paslaugą. PVZ:

 •  paruošti ir pateikti metinę finansinę atskaitomybę;
 • apdoroti Jūsų turimus dokumentus ir duomenys;
 • pateikti menesines ir metines deklaracijas...

Dalinė paslauga

Jus turite veikiantį verslą ir norite plėstis. Bet šiuo metu neturite galimybes priimti buhalterę pilnam etatui. Pirminius dokumentus (pirkimus ir pardavimus) apskaitote buhalterinėje programoje ir norite tiktais apypavydalinti turimus duomenys:

 • menesinių ir metinių ataskaitų institucijoms teikimas;
 • darbo užmokesčio apskaita;
 • ilgalaikio turto, transporto priemonių apskaita;
 • kelionės lapų ir kuro apskaita;
 • balanso teikimas...

Pilna paslauga

Pilna įmonės buhalterinė paslauga nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės teikimo.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Institucijos

Statistikos departamentas

Registrų centras

Užimtumo tarnyba

E-bankai

Swedbank bankas

PayseraSEB bankas

Mokesčių inspekcija, Sodra

SODRA

VMI

Dokumentų pasirašymas


Dokobit

GoSign

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paslaugos

Reikalinga ir efektyvi paslauga - apskaitos paslaugos įmonėms kasmet įgauna pagreitį. Pats apskaitos paslaugų sąrašas apima daug aspektų. Apsvarstykime populiariausią iš jų.

MB „Anifleja“ specialistai daugelį metų siūlo su apskaita susijusias paslaugas.

Visų pirma, tai yra įvairios apskaitos paslaugos - nuo pirminės apskaitos ir mokesčių apskaitos iki finansinių ataskaitų pateikimo institucijoms.

Ką apima apskaitos paslaugų sąrašas?

Apskaitos ir individualių sandorių paslaugos

Profesionali apskaita leis vadovams priimti sprendimus nerizikuojant gauti baudų iš mokesčių ir audito institucijų.

Mūsų darbuotojams nereikia priminti apie ataskaitinio laikotarpio ir deklaracijų pateikimo termino pabaigą.

Pavyzdžiui, apskaitos paslaugų sąraše yra banko ir grynųjų pinigų operacijų apskaitos paslaugos, kurios apima:

 • kliento sąskaitų atidarymas ir uždarymas;
 • mokėjimo nurodymų paruošimas klientą aptarnaujančiame banke;
 • pasirašyti paruoštų mokėjimo nurodymų vykdymui, kliento einamųjų sąskaitų apskaitos paslaugos;
 • kasos dokumentų paruošimas bankui, dokumentų paruošimas ir pateikimas kliento bankui, patvirtinantis grynųjų pinigų limito apskaičiavimą ir nustatymą įmonės kasoje, dokumentų įteikimas ir pateikimas kliento grynųjų pinigų gavimui banke;
 • kasos knygos vedimas;
 • pirminių dokumentų - gaunamų ir siunčiamų, kasos, pavedimų registravimas ir apskaita, įmonės kasos knygos formavimas.
Pateikiant šį paslaugų sąrašą, apskaitos paslaugos paprastai teikiamos kartu su paskolų paraiškų pildymui, dokumentų, skirtų paskoloms iš bankų ir kitoms finansinėms operacijoms gauti, parengimui, tvirtinimui ir vykdymui.
Darbo užmokesčio apskaitos paslaugų sąrašą sudaro:

 • tiesioginis kliento darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas (įskaitant atostogų, laikinos negalios dėl ligos, traumos ir kt.) apskaičiavimą;
 • apskaitos pagalba atsiskaitymams su kliento darbuotojais;
 • visų rūšių mokesčių (gyventojų pajamų mokesčio, draudimo įmokų) apskaičiavimas, kurie turi būti apskaičiuojami ir sumokami;
 • dokumentų, skirtų atsiskaitymams su kliento darbuotojais, paruošimas ir įforminimas - darbo užmokesčio žiniaraščiai ir kasos išlaidų orderiai;
 • informacijos apie gautas pajamas, darbo vietos pažymėjimų ir kitos informacijos teikimas pagal formas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

Mokesčių apskaitos paslaugos

Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai yra gana sudėtingi ir kartais prieštaringi. Privalomų įmokų apskaičiavimo ir bazės apskaičiavimo tvarka dažnai keičiasi, todėl verslo savininkai reikalauja nuolat stebėti įstatymų pokyčius ir ieškoti aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Bet kokia klaida yra susijusi su rimtomis pasekmėmis, kurios gali ne tik paveikti finansinius rezultatus, bet ir pakenkti įmonės egzistavimui bei užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Tai verčia įmonių vadovus rimtai pagalvoti apie kompetentingų specialistų pritraukimą iš išorės. 

"Anifleja" darbuotojai atleis jus nuo mokesčių ir finansinės rizikos. Sutaupysime laiko ir pinigų, padėsime optimizuoti mokesčių sistemą įmonėje, patikrinsime apskaitos patikimumą ir teisingumą. Tai yra galinga priemonė organizuojant stabilų ir pelningą verslą.

Mokesčių apskaitos paslaugos visų pirma apima:

 • mokesčių apskaitos registrų formavimas popieriuje;
 • mokesčių ir rinkliavų, mokėtinų į visų lygių biudžetus, apskaičiavimas;
 • atsiskaitymų su mokesčių institucijomis derinimas;
 • reglamentuojamų mokesčių ataskaitų (mokesčių deklaracijų ir išankstinių mokėjimų) formavimas ir rengimas, remiantis kliento ataskaitinio (mokestinio) laikotarpio veiklos rezultatais, vėliau pateikiamas elektronine arba popierine forma;

Apskaitos politikos rašymo paslaugos apskaitos ir mokesčių tikslais

Ūkio subjektas savarankiškai kuria apskaitos politiką pagal LR įstatymus, standartus. Kiekvienai apskaitos krypčiai įmonė turi teisę pasirinkti patogiausią tvarkymo būdą iš leidžiamo sąrašo. Jei reglamentuose nėra nustatytų apskaitos metodų konkrečiu klausimu:

 • pati įmonė sukuria optimalią schemą pagal apskaitos standartus ir dabartines pramonės gaires;
 • supaprastintos apskaitos teisę turinti įmonė vykdo apskaitos politikos formavimą, remdamasi racionalumo reikalavimais.
 • specialistai yra kompetentingi formuoti įmonės mokesčių ir apskaitos apskaitos politiką bet kurioje veiklos srityje, taip pat atlikti koregavimus. Mes pasirinksime geriausius apskaitos tvarkymo būdus ir parengsime pridedamą dokumentaciją (užsakymus, paraiškas, instrukcijas ir kt.) Per nustatytą laiką.

Apskaitos atnaujinimo paslaugos

Priežastys, kodėl įmonėje būtina atnaujinti apskaitą, gali būti labai įvairios. Nuo ko priklauso apskaitos atkūrimo kaina? Nėra vienos universalios apskaitos atkūrimo metodikos, nes viskas priklauso nuo konkrečių aplinkybių (pirminių apskaitos dokumentų buvimo ar nebuvimo, elektroninės duomenų bazės būklės ir kt.). Apskaitos atkūrimas visada yra sudėtingas procesas, kurį gali atlikti tik aukštos kvalifikacijos buhalteris, turintis patirties ir suprantantis šios procedūros ypatybes. Apskaitos atkūrimą gali atlikti tiek pati įmonė (jei personale yra kompetentingų specialistų), tiek naudojantis specializuotų įmonių paslaugomis.

"Anifleja" įmonės specialistai, teikiantys buhalterines paslaugas, žino apie visus „praeities“ laikotarpiais galiojusius teisės aktų niuansus (stebi nuolatinius teisės aktų pokyčius ir žvelgia į tam tikras reguliavimo institucijų situacijas).

Apskaitos atkūrimo paslaugų kaina priklauso nuo daugelio veiksnių:

 • apskaitos būklės įmonėje ir reikiamą darbo kiekį;
 • poreikio sukurti įmonės dokumentų šablonus;
 • laiko intervalas, per kurį nebuvo atliekama kokybiška apskaita;
 • sandorių ir mokėjimų, kuriuos turi tvarkyti buhalterinės apskaitos specialistai, skaičių;
 • ataskaitų formų, su kuriomis reikia dirbti, skaičius;
 • reguliavimo institucijų, kurioms po pakeitimų reikia pateikti dokumentus, skaičius.

Apskaitos atkūrimo išlaidos, žinoma, beveik visada yra mažesnės nei įmonės patiria dėl struktūrų raginimų. Tuo pat metu kliento išlaidos visiškai kompensuoja palaikymo kokybę ir išsamumą.

Kliento konsultavimo apskaitos klausimai paslaugos

Šio tipo paslaugos apima ir vienkartines konsultacijas, ir nuolatinę operatyvinę pagalbą dabartiniais mokesčių klausimais, apskaitos ir ataskaitų organizavimą, galimą mokesčių riziką, kylančią dėl įvairių administracinių ir ekonominių veiksmų. Specialistai teikia paslaugas planuodami, apskaičiuodami ir įvertindami tam tikrų rūšių sandorių ar siūlomų sandorių mokesčių naštą.