Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika (toliau - Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis MB "Anifleja" (toliau - Paslaugos tiekėjas) tvarko svetainėje www.anifleja.lt (toliau - svetainė) Paslaugos gavėjų asmens duomenis.

1.2. Paslaugos gavėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3. Paslaugos tiekėjas įsipareigoja parduoti paslaugas fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Paslaugos gavėjai, neturintys 18 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1. Paslaugos gavėjo asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis (SSL sertifikatas), kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.2. Informaciją susijusią su Paslaugos gavėjo įsigytomis paslaugomis Paslaugos tiekėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Paslaugos gavėjo asmens tapatybės. Paslaugos tiekėjas statistinius duomenis neperduos trečiai šaliai.

3. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

3.1. Paslaugos gavėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

3.2. Paslaugos tiekėjas turi turėti naujausią su Paslaugos gavėju susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam užsakymų įvykdymui.

4. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

4.1.Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu [email protected].

4.2. Atsakymas Paslaugos gavėjui pateikiamas tokia forma, kokia Paslaugos tiekėjas gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją Paslaugos gavėjui pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

5. Asmens duomenų tvarkymas

5.1. Patvirtindamas registracijos formą, Paslaugos gavėjas sutinka, kad asmens duomenys,  savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

6. Taisyklių keitimas

6.1. Paslaugos tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus Paslaugos tiekėjas praneša elektroninėje svetainėje.

6.2. Jei Paslaugos gavėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi elektroninės svetainės teikiamomis paslaugomis, Paslaugos tiekėjas laiko, kad Paslaugos gavėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1.Visi šalių nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.